Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

 • PÇ 1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi;
 • PÇ 1-1)   Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 • PÇ 1-2)   Harita  Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 • PÇ 1-3)  Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 • PÇ 2) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi;
 • PÇ 2-1)    Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 • PÇ 2-2)    Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • PÇ 3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi;
 • PÇ 3-1)    Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 • PÇ 3-2)    Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • PÇ 4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • PÇ 4-1)    Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi.
 • PÇ 4-2)    Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • PÇ 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi;
 • PÇ 5-1)    Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 • PÇ 5-2)    Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi,
 • PÇ 5-3)  Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi,
 • PÇ 5-4)    Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • PÇ 6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi;
 • PÇ 6-1)    Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 • PÇ 6-2)    Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 • PÇ 6-3)    Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 • PÇ 7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi;
 • PÇ 7-1)    Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, sunum yapabilme becerisi.
 • PÇ 7-2)    En az bir yabancı dil bilgisi.
 • PÇ 7-3)    Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 • PÇ 7-4)    Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 • PÇ 7-5)    Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • PÇ 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • PÇ 8-1)    Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 • PÇ 8-2)    Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • PÇ 9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • PÇ 9-1)    Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi. 
 • PÇ 9-2)    Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • PÇ 10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • PÇ 10-1)  Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 • PÇ 10-2)  Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 • PÇ 10-3)  Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • PÇ 11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • PÇ 11-1)  Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 • PÇ 11-2)  Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.