Ana içeriğe atla

Değişim Programları

Farabi Değişim Programı 
 
Farabi Değişim Programının asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkan sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katıan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.
 
Farabi Değişim Programı’ndan, değişime katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin farklı bir akademik çevrede bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir.
 
 
Koordinatörler
 
  • Dr.Öğr.Üyesi R.Gürsel HOŞBAŞ (Başkan)
  • Arş.Gör.Zehra ÇETİN
 
 
Mevlana Değişim Programı
 
Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;
 
•  Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
•  Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
•  Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
•  Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
•  Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.
 
 
Koordinatörler
 
  • Dr.Öğr.Üyesi Nihat ERSOY (Başkan)
  • Arş.Gör. Özge GÜNEŞ