Ana içeriğe atla

Hakkında

Türkiye’de imar faaliyetlerinin ve teknik hizmet gereksiniminin artması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla üniversitemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Hc. Macit ERBUDAK, Prof. Dr. Hc. Ekrem ULSOY ve Prof. Dr. Hc. Burhan TANSUĞ tarafından kurulmuş olup, Türkiye’de bu alanda mühendis yetiştiren ilk bölüm olarak 1949 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 

İstanbul Teknik Okulu, 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri yasasıyla “İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA)”ne dönüşmüştür. Bu tarihten 1982 yılına kadar, Harita Kadastro Mühendisliği Bölümü İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi içinde faaliyet göstermiştir. Bölümün öğretim planında kuruluşundan 1973 yılına kadar önemli bir değişiklik gözlenmemektedir. 1973 ve 1976’da lisans öğretim planlarında değişiklikler yapılmış ve kredi sistemi getirilmiştir. 

İDMMA, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Kanun ile “Yıldız Üniversitesi”ne dönüştürülmüştür. Harita Kadastro Mühendisliği Bölümünün adı da 1982 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yasası ile birlikte “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Yıldız Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi içinde faaliyet göstermiştir. Ayrıca, 1982’de üniversite olduktan sonra ders planlarında yeni düzenlemeye gidilmiş ve yasayla konulan Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi derslerinin yanı sıra meslek derslerinin ağırlığı arttırılmıştır.

Yıldız Üniversitesi, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla, “Yıldız Teknik Üniversitesi” adını almış ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü yeni kurulan İnşaat Fakültesi’ne bağlanmıştır. 1997 yılında ders planlarında önemli değişikliklere gidilmiş, yurt dışı akreditasyonlar gündeme gelmiş ve derslerin kredileri toplamı, 180’lerden 150’lere düşürülmüştür. Yabancı dil hazırlık dersi tüm öğrenciler için zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca üniversite, fakülte ve bölüm bazında zorunlu ve seçimlik dersler konulmuştur. Bu derslerin içinde sosyal seçimlik dersler de yer almıştır. Bunlara ek olarak, her öğrenci için en az sekiz kredilik İngilizce ders alma ve başarma zorunluluğu getirilmiştir. 2003 yılında ders planlarında yeniden bir güncellemeye gidilmiştir. Seçimlik derslerde bazı düzenlemeler yapılmış, ders planlarına tasarım geliştirmeye yönelik seçimlik dersler konulmuş ve seçimlik ders gruplarının sayıları arttırılmıştır.

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarıyılında itibaren üniversitemizin Davutpaşa Kampüsünde akademik faaliyetlerine devam eden bölümümüzün ismi, 2009 yılında “Harita Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir (İlgili YÖK kararı ile bazı üniversitelerde Geomatik Mühendisliği adı da kullanılmaktadır). Harita Mühendisliği Bölümü 2013 yılında Bologna sistemine geçmiş ve ders planları yenilenmiştir. 2015-2016 öğrenim yılında da %30 İngilizce eğitim ve zorunlu hazırlık  eğitimi de başlamıştır. 2013-2014 öğrenim yılında 2. Öğretime öğrenci alımı durdurulmuştur. 2018 yılında Bologna sisteminin güncellenmesi yapılarak öğretim planları revize edilmiştir.  

Bölümümüz lisans programı, MÜDEK ve EURO-ACE tarafından akredite edilmiştir.  Bölümümüz, biri tezsiz yüksek lisans olmak üzere 3 lisansüstü programı (Geomatik, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme) ile yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenciler yetiştirmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Harita Mühendisliği Bölümünde ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına öğrenci gönderilmekte ve yurt dışından öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanında FARABİ ve MEVLANA öğrenci değişim programı kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir.

 

 

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Mezunlarımız; mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, navigasyon, lazer tarama, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi, mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, mobil cihazlar ve web için harita tasarımı, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi, kentsel dönüşüm üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.

 

Mezunlarımızın Çalıştığı Kurumlar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, İl Özel İdareleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD, BOTAŞ, TPAO, TEAŞ, MTA, GAP İdaresi, TKİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları ve Şirketleri, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Teknolojisi Şirketleri, Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Şirketleri, Ölçme Teknolojisi Şirketleri, Havayolu Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Bankalar, Üniversiteler vb.