Ana içeriğe atla

YTÜ Jeoenformatik Kulübü

Jeoenformatik Kulübü 16 Ekim 2017 tarihinde Harita Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin çabası ve akademisyenlerinin desteği ile kurulup faaliyetlerine başlamıştır.

 
KULÜBÜN ADI NEDEN JEOENFORMATİK? 
 
Yeryüzünden elde edilen verilerin %80i konumla alakalı olup, harita mühendisleri tarafından günümüzde bu veriler işlenerek kullanılabilir ve üzerinden yorum yapılabilir hale getirilmektedir. Buradan yola çıkarak yer anlamına gelen ‘’jeo’’, bilişim anlamına gelen ‘’enformatik’’ kelimeleri bir araya gelerek kulübümüzün adı ortaya çıkmıştır.
 
Misyon;
 
Kulübümüz, kuruluşundan itibaren üyelerine mesleki ve sosyal alanlarda değişen ve gelişen teknolojiyi aktif bir şekilde inceleyen, sorgulayan, multidisipliner çalışmalara yatkın ve çağın ihtiyaçlarına katkı sağlayabilecek mühendis olmalarına olanak sağlamaktır.
 
Vizyon;
 
Yaşam boyu öğrenme felsefesini birincil amaç olarak belirleyen,
Geçmişten edindiğimiz bilgi ve tecrübelerden güç alıp geleceği inşa eden,
Ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda iş birliği ve dayanışma anlayışını benimseyen bir öğrenci kulübü olmaktır.
 
Etkinliklerimiz
 
JEK kuruluşundan bu yana her sene üyeleriyle Tanışma Kahvaltısı, HKMO ile de tanışma çayları düzenlemektedir. Teknik gezi kapsamında İSKİ, CBS Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, BOU Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, güncel olarak inşaatı süren yol, köprü, metro vb. şantiyelere gidilmektedir. Pandemi öncesinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’ne teknik gezi düzenlenmiştir.
 
2020-21 dönemi çevrimiçi olarak düzenlenen başlıca etkinlikler;
 
Nasada Mühendis Olmak (Dr. Emre HAVAZLI NASA/JPL)
Bilim Seferi: ANTARKTİKA (Doç. Dr. Burcu ÖZSOY)
Deprem Araştırmalarında Harita Mühendisliğinin Yeri (BOU-KRADE)
Ulusal Projelerde Harita Genel Komutanlığı    
Mekansal Veri ve CBS Uygulamaları (İBB CBS Genel Müdürlüğü)                                               
 
gibi toplamda yirmiye yakın etkinlik,40’tan fazla konuk,3’ün üzerinde eğitim ve 2000’in üzerinde katılımcı sayısıyla dopdolu ve başarılı sene geçirmiştir.
 
 
 

          Website Adresi       :  https://ytujek.com/

          İnstagram Hesabı   :  instagram.com/jekytu

          Twitter Hesabı         :  twitter.com/jekytu

          Linkedin Hesabı      : https://www.linkedin.com/company/jekytu/