Skip to main content

DERS TALEP DİLEKÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (REV 21.02.24)

Değerli Öğrencilerimiz,

Bölüm Başkanlığına ve harita@yildiz.edu.tr e-posta adresi üzerinden göndermiş olduğunuz dilekçeler değerlendirilmiş, EKTEKİ listede revize edilmiş şekliyle ilan edilmiştir. Bölüm Başkanlığı ilk değerlendirme merciidir. Sonrasında dilekçeleriniz Fakülte Yönetim Kuruluna (FYK)sunulmaktadır. Ders talepleri kabul edilen öğrencilerimizin dersleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile OBS sistemine işlenecek olup, öğrencilerimizin bu dersleri eklemelerine gerek bulunmamaktadır. 

Çakışan dersler ile ilgili olarak dilekçeleriniz FYK da değerlendirilecektir. Kabul edilen dilekçeler kapsamında ilgili dersler OBS sistemine işlenecektir. Ancak burada; Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 2023-2024 Bahar dönemine ait dokümanda aşağıdaki esaslara uyulmak durumundadır. 

Çakışan dersler için daha önce alınıp alınmama durumuna göre aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır:
• İki uygulama dersi çakışıyor ise daha önce alınmasına bakılmaksızın bu dersler aynı anda alınamaz.
• Biri uygulamalı diğeri teorik ders çakışıyor ise teorik dersin daha önce alınmış ve F0 dışında başarı notuna sahip olunması durumunda bu dersler alınabilir.
• İki teorik ders çakışıyor ise en az birinin F0 dışında başarı notuna sahip olması durumunda bu dersler alınabilir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde hepinize başarılar dileriz. 

Bölüm Başkanlığı

 

 

Yayın Tarihi :
Haber :